Home
Vykonávame revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
 
Našim hlavným zameraním je starostlivosť o pevádzkovú bezpečnosť elektrických zariadení. Pokrývame celú oblasť elektrických častí technického vybavenia administratívnych budov, škôl, výrobných a obchodných prevádzok, ale aj obytných častí budov a rodinných domov. Pravidelným vykonávaním revízií, kontrol, opráv a prevádzovej údržby sa staráme nielen o ich bezpečnú, ale aj spoľahlivú prevádzku.

Sú to najmä:
 • elektrické prípojky
 • elektrické rozvody
 • elektrické inštalácie
 • osvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov
 • núdzové a únikové orientačné osvetlenie
 • elektrické reklamy a bannery
 • elektrické vykurovanie a vetranie
 • elektrické časti technologického vybavenia - výrobné linky
 • elektrické časti strojov
 • elektrické vybavenie plynových kotolní
 • elektrické vybavenie regulačných staníc plynu - Ex
 • bleskozvody - vonkajšia a vnútorná ochrana pred bleskom
 • bazény a sauny
 • poľnohospodárske objekty
 • výstavy a trhoviská
 • zabezpečovacie zariadenia, CCTV a prístupové systémy

Odborné prehliadky a odborné skúšky - revízie VTZ-E

 • východiskové revízie
 • pravidelné revízie
 • revízie na požiadanie

v rozsahu:

 • E1 - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

Triedy objektov:

 • A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu
Po dohode s Vami Vám môžeme vykonať úvodnú vizuálnu prehliadku a kontrolu elektrických zariadení v požadovanom rozsahu, kde sme schopní predbežne posúdiť ich celkový technický stav, spracovať pre Vás protokol o kontrole, no a v prípade zistených nedostatkov navrhnúť účinné riešenie. Ak Vám náš prístup bude vyhovovať, môžme sa dohodnúť na našej ďaľšej spolupráci. Sme pripravení stať sa Vašim spoľahlivým partnerom v oblasti elektrotechniky. Našim hlavným cieľom je neustále sa rozširujúca sieť spokojných zákazníkov.