Home Elektro
Služby ktoré poskytujeme

h-voltagePonúkame vám služby v oblasti montáže a údržby elektrických zariadení :

 • montáž, oprava a údržba elektrickej inštalácie
 • montáž, oprava a údržba osvetlenia
 • montáž, oprava a údržba vykurovania a vetrania
 • montáž, oprava a údržba elektrických strojov a zariadení
 • montáž, oprava a údržba bleskozvodov

Údržba elektrických častí budov

 • údržba elektrických prípojok
 • údržba hlavného vedenia elektrickej časti budov

Opravy a údržba

 • preventívna údržba elektrických zariadení, podľa stanoveného časového plánu
 • preventívna údržba bleskozvodov, podľa stanoveného časového plánu
 • údržba po poruche el. zariadenia, uvedenie zariadenia do stavu, v ktorom môže plniť svoju funkciu

Lokalizácia porúch

 • vyhľadávanie, lokalizácia a odstraňovanie porúch káblových rozvodov budov

Kontroly a revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

 • vykonávanie vizuálnych a funkčných kontrol podľa stanoveného časového plánu
 • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov - revízie
 • odstraňovanie závad zistených pri odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrickej inštalácie a bleskozvodov

Slaboprúd - montáž, oprava a údržba

 • zvončekových systémov
 • domáceho dorozumievacieho zariadenia s elektrickým otváraním brán
 • videovrátnikov a priemyselných kamier
 • elektrickej zabezpečovacej signalizácie
 • elekrických systémov kontroly vstupu
 • metalických rozvodov PC sietí

Zdroje záložného napájania

 • UPS - pre prípad výpadku napájania pri havárii alebo poruche
 • elektrocentrály - zabezpečenie dodávky elektrickej energie v prípade havárie alebo poruchy

Poskytované služby v rozsahu

 • E1 - bez obmedzenia napätia
 • A - priestory bez nebezpečenstva výbuchu
 • B - priestory s nebezpečenstvom výbuchu