Home Reklamácie
Záruka a reklamácie

Riešenie reklamácií a opráv

Podľa platnej legislatívy s prihliadnutím k potrebám našich zákazníkov
  • Záruka na výrobky
    • Podľa záručných podmienok výrobcu alebo dodávateľa
  • Záruka na nami vykonané montážne práce
    • Štandardne 2 roky
    • Ak je záruka od výrobcu dlhšia, tak počas celej doby záruky výrobcu
Predĺžená záruka sa vzťahuje iba na vybraných výrobcov a za určitých podmienok stanovených výrobcom.