Home Ceny
Cenník revízií

Orientačné ceny revízií a vybraných služieb:


Revízie a kontroly:
Byt podľa rozlohy a počtu okruhov od 40 €
Rodinný dom podľa rozlohy a počtu okruhov od 60 €
Elektrická prípojka rodinný dom  od 35 €
Bleskozvod (LPS) rodinný dom od 35 €
Revízia el. spotrebičov a el. ručného náradia od 1,6 €/kus
Vyhľadanie prerušeného káblového vedenia od 10 €/hod
Elektro práce, montáž, oprava, údrža (podľa náročnosti) od 9 €/hod
Doprava v rámci BA 1 výjazd (paušál podľa zóny) od 8 €
Doprava mimo BA  0,30 €/km

Uvedené ceny sú bez DPH.

pre firmy:

  • výhodné ceny revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia
  • výhodné ceny revízií el. inštalácií ako aj ostaných el. zariadení
  • hodinová sadzba - podľa odbornosti a náročnosti technického vybavenia
  • zmluvná hodinová sadzba - na základe servisnej zmluvy
  • cena stanovená na základe vypracovanej cenovej ponuky

Vernostný program:

- individuálny vernostný program podľa objemu prác.