Udržiavané elektrické zariadenie je bezpečné zariadenie

  • Silové elektrické zariadenia
  • Slaboprúdové elektrické zariadenia
  • Riadiace systémy a PLC
  • Návrh a výroba prototypov

REVÍZIE

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

Našim zameraním je aj starostlivosť o prevádzkovú bezpečnosť elektrických zariadení. Pokrývame celú oblasť elektrických častí technického vybavenia administratívnych budov, škôl, výrobných a obchodných prevádzok, ale aj obytných častí budov a rodinných domov. Pravidelným vykonávaním revízií, kontrol, opráv a prevádzkovej údržby sa staráme nielen o ich bezpečnú, ale aj spoľahlivú prevádzku.

MONTÁŽ

Odborná montáž a výroba elektrických zariadení

Odborná montáž elektrického zariadenia je predpokladom, že zariadenie je správne navrhnuté a zostavené na mieste inštalácie, čo je predpokladom jeho správneho fungovania. Výroba elektrických zariadení z dnešného pohľadu predstavuje zostavenie elektrického zariadenia podľa dokumentácie do funkčného celku prevažne z z komponentov od renomovaných výrobcov svetových značiek, čo je predpokladom ich správneho fungovania, bezpečnosti  a dlhodobej životnosti. Polovodičové výkonové a riadiace prvky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou moderných elektrických inštalácií, čo kladie aj vysoké požiadavky na vzdelanie a odbornú úroveň elektrotechnikov vykonávajúcich montážne práce, ale aj ich neskoršiu údržbu a servis.

SERVIS

Opravy, servis a rekonštrukcie elektrických zariadení

Oprava a servis spadá do kategórie už namontovaného elektrického alebo elektronického zariadenia, čím je zabezpečené jeho ďalšie fungovanie čo sa týka nákladov.
Rekonštrukcia prípadne modernizácia už namontovaného elektrického zariadenia alebo časti elektrickej inštalácie zabezpečí jej ďalšie fungovanie podľa platných noriem a predpisov, zvyšuje jej prevádzková bezpečnosť a môžu sa v nej nachádzať už aj prvky určitého stupňa automatizácie zaradením rôznych aktorov, bezdrôtového ovládania či prenosu signálov, čo zvyšujúce komfort pri jej obsluhe.

PROGRAMOVANIE

Návrh a výroba prototypov, programovanie riadiacich systémov a PLC

LOGO! 8  je známy ako logický modul inteligentný pre implementáciu riadiacich riešení v oblasti mikroautomatizácie, vďaka ľahkej montáži, minimálnym nárokom na kabeláž, jednoduchému programovaniu, a to všetko v malej veľkosti.
Riadiace systémy sa stávajú pre ich cenovú dostupnosť súčasťou väčšiny moderných elektrických zariadení. Ich nepopierateľnou výhodou je ich variabilita, malé rozmery a v prípade potreby ich možná rozšíriteľnosť  o ďalšie moduly. Väčšina týchto systémov vzájomne komunikuje prostredníctvom siete, rôzne údaje aj riadiace signály je možné prenášať buď priamo alebo na diaľku po sieti, následne je možnosť tieto údaje zobrazovať na HMI paneloch, počítačoch, mobilných zariadeniach a mobilných telefónoch.

3D TLAČ

Návrh a 3D tlač prototypov

V posledno období sa 3D tlačiarne stávajú súčasťou nášho života či už pre zábavu, vzdelávanie a čoraz častejšie sú využívané pri tvorbe prototypov a funkčných dielov vo výrobe.
My využívame 3D tlač, CNC a laser hlavne pri návrhu a vytváraní modelov pri našich prototypoch či už z dreva, preglejky, plastov alebo z plexiskla. V prípade potreby vieme prostredníctvom CAD programov nakresliť a následne aj vytlačiť funkčný celok z rôznych druhov plastových materiálov. Výhody 3D tlače sú hlavne vo variabilite v procese návrhu, v použití rôznych materiálov ktorých dostupnosť sa neustále rozširuje a v neposlednom rade aj v cene konečného produktu, ktorá nieje pri viacerých variantoch návrhu zanedbateľná.

ADRESA

ELMARK, spol. s r.o.

Martinčekova 2

821 09 Bratislava

Slovenská republika

KONTAKT

+421 907 383 500

+421 905 402 609

info@elmark.sk

RÝCHLY KONTAKT

qrcode_www.elmark.sk