ELEKTROMONTÁŽE

Montáž elektrických zariadení

Montáž silnoprúdových, slaboprúdových elektrických zariadení a riadiacich systémov

Odborná montáž elektrického zariadenia je predpokladom, že zariadenie je správne navrhnuté a zostavené na mieste inštalácie, čo je predpokladom jeho správneho fungovania. Výroba elektrických zariadení z dnešného pohľadu predstavuje zostavenie elektrického zariadenia podľa dokumentácie do funkčného celku prevažne z komponentov od renomovaných výrobcov svetových značiek, čo je predpokladom ich správneho fungovania, bezpečnosti  a dlhodobej životnosti. Polovodičové výkonové a riadiace prvky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou moderných elektrických inštalácií, čo kladie aj vysoké požiadavky na vzdelanie a odbornú úroveň elektrotechnikov vykonávajúcich montážne práce, ale aj ich neskoršiu údržbu a servis.

Silnoprúd – montáž a rekonštrukcie

 • Montáž a rekonštrukcie – elektrické inštalácie
 • Montáž a rekonštrukcie – rozvodné zariadenia
 • Montáž a rekonštrukcie – osvetlenie
 • Montáž a rekonštrukcie – vykurovanie a vetranie
 • Montáž a rekonštrukcie – elektrické časti strojov a zariadení

Slaboprúd – montáž a rekonštrukcie

 • Montáž a rekonštrukcie – štruktúrovaná kabeláž
 • Montáž a rekonštrukcie – slaboprúdové elektrické zariadenie
 • Montáž a rekonštrukcie – riadiace systémy a PLC

 Lokalizácia porúch

 • Vyhľadávanie, lokalizácia a odstraňovanie porúch káblových rozvodov budov

Kontrola a revízia elektrických zariadení a bleskozvodov

 • Východisková OPaOS (revízia) – uvedenie nového elektrického zariadenia do prevádzky
 • Periodická OPaOS (revízia) – už prevádzkovaného elektrického zariadenia

ADRESA

ELMARK, spol. s r.o.

Martinčekova 2

821 09 Bratislava

Slovenská republika

KONTAKT

+421 907 383 500

+421 905 402 609

info@elmark.sk

RÝCHLY KONTAKT

qrcode_www.elmark.sk