SERVIS ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Váš problém vyriešime za Vás

Servis silnoprúdových, slaboprúdových a digitálnych riadiacich systémov

Oprava a servis spadá do kategórie už namontovaného elektrického alebo elektronického zariadenia, čím je zabezpečené jeho ďalšie fungovanie čo sa týka nákladov.
Rekonštrukcia prípadne modernizácia už namontovaného elektrického zariadenia alebo časti elektrickej inštalácie zabezpečí jej ďalšie fungovanie podľa platných noriem a predpisov, zvyšuje jej prevádzkovú bezpečnosť a môžu sa v nej nachádzať už aj prvky určitého stupňa automatizácie zaradením rôznych aktorov, bezdrôtového ovládania či prenosu signálov, čo zvyšujúce komfort pri jej obsluhe.

Silnoprúd – opravy a údržba

 • Opravy a údržba – silové elektrické zariadenia
 • Opravy a údržba – rozvodné elektrické zariadenia
 • Opravy a údržba – osvetlenie

Slaboprúd – opravy a údržba

 • Opravy a údržba – štruktúrovaná kabeláž
 • Opravy a údržba – slaboprúdové elektrické zariadenia
 • Opravy a údržba – riadiace systémy a PLC

 Lokalizácia porúch

 • Trasovanie a lokalizácia porúch káblových rozvodov v interiéry budov

Kontrola a revízia elektrických zariadení a bleskozvodov

 • Východisková OPaOS (revízia) – uvedenie nového elektrického zariadenia do prevádzky
 • Periodická OPaOS (revízia) – už prevádzkovaného elektrického zariadenia

 Zdroj záložného napájania

 • UPS – pre prípad výpadku napájania pri havárii alebo poruche
 • Elektrocentrála – zabezpečenie dodávky elektrickej energie v prípade havárie alebo poruchy

ADRESA

ELMARK, spol. s r.o.

Martinčekova 2

821 09 Bratislava

Slovenská republika

KONTAKT

+421 907 383 500

+421 905 402 609

info@elmark.sk

RÝCHLY KONTAKT

qrcode_www.elmark.sk